Stawy

Stawy w pradolinie rzeki Bogdanki po raz pierwszy wybudowano na przełomie XVIII i XIX w. Do zakończenia II Wojny Światowej użytkowane były w ramach majątku ziemskiego Niechcice, dobra ziemskie Świerczyńsko. Po rozparcelowaniu dóbr ziemskich Świerczyńska wzmiankowane stawy ulegały ciągłej dewastacji. Pierwsze udane próby odnowienia dwóch stawów miały miejsce w roku 1999. Następnie w roku 2002 odnowione zostały kolejne dwa stawy i łączna ich powierzchnia wyniosła wówczas 2,5 ha. W 2007 roku odbudowany został największy staw powstały z połączenia kilku mniejszych. Obecnie łączna powierzchnia stawów wynosi 10,5 h

     


Wykonanie:Bart-look | Copyright © 2008 Agrodolina. All rights reserved ®